Skip Navigation
 

Hírek

Archívum

2010. november 26.
Lelkészegyesületek és -értekezletek Elnökeinek, Titkárainak
Székhelyeiken

Kedves Barátaim!

Sajnálattal kell közölnöm, hogy az őszi választmányi ülés elmarad, egyrészt anyagi támogatás hiánya miatt, másrészt nem volt jelentkező, ahol megtarthattuk volna.
Kérlek Benneteket, hogy a tavaszi választmányi ülés illetve a nyári konferencia helyszíneire legyetek szívesek ajánlást tenni.

Isten áldását kérve életetekre, szolgálataitokra és szeretteitekre
szeretettel ölel:

dr. Tóth Albert

--------------------------------------------------

2010. április 21-22.
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívom a Választmány tagjait 2010. április 21-22. napjaira Tivadarfalvára (Kárpátalja, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye, missziós ház) tavaszi ülésünkre.


Program:

2010. április 21. (szerda)
16:00 Regisztráció
17:00 Áhítat
18:00 Vacsora
19:00 Megbeszélés

2010. április 22. (csütörtök)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Zán Fábián Sándor püspök)
10:00 Választmányi ülés, találkozás az ottani lelkipásztorokkal
13:00 Ebéd, elutazás

--------------------------------------------------

2009. augusztus 3-6.
MEGHÍVÓ

A Magyar Református Lelkészegyesületek Szövetsége 2009. augusztus 3-6. között Felsőőrön tartja nyári konferenciáját. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk lelkipásztor testvéreinket. A részvételi díj 150 euro, amit minden résztvevőnek magának kell vállalnia Lelkészegyesületünk támogatásának csökkenése miatt.
Jelentkezni és szállás igényelni az alábbi címen lehet: Drobits Johann, 7400 Oberwart, Grazstrasser 61. Telefon: 00 43 3352-32266, fax: 33 mellék, e-mail: landgasthof.drobits@aon.at.

a Választmány

Program:

2009. augusztus 3. (hétfő)
16:00 Regisztráció
18:00 Megnyitó istentisztelet: Nt. Guthy László ref. lp.
18:30 A konferencia megnyitása: Dr. Tóth Albert elnök
19:00 Vacsora

2009. augusztus 4. (kedd)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Dunántúl)
10:00 Dr. Tőkéczki László előadása: Kálvin János és a magyarság
13:00 Ebéd
Délutáni szabad program: ismerkedés a várossal, gyülekezettel
19:00 Vacsora

2009. augusztus 5. (szerda)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Dunamellék)
10:00 Dr. Csohány János előadása: Kálvin János és a magyar református egyház
13:00 Ebéd
Délutáni szabad program: ismerkedés Felsőőr környékével, az ún. Burgenlanddal
19:00 Vacsora
Este közös beszélgetés

2009. augusztus 6. (csütörtök)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat
10:00 Dr. Papp Vilmos előadása: Református (kálvinista)-e az egyházunk alkotmánya?
Megbeszélés
13:00 Ebéd, elutazás

MEGHÍVÓ letöltése
--------------------------------------------------

2009. április 27-28.
MEGHÍVÓ

A Magyar Református Lelkészegyesület / Lelkészértekezlet
Elnökeinek és Titkárainak

Kedves Testvéreim!

A Magyar Református Lelkészegyesület Szövetségének Választmányi ülését

2009. április 27-28. (hétfő, kedd) napjaira

szeretettel összehívom Laskóra (Lug, Horvátország) a református parókiára.

Szeretettel kérlek benneteket, hogy a dr.albert.toth@gmail.com e-mail-címre vagy a (46) 398-800-as telefonszámon keresztül jelezzétek részvételi szándékotokat.
Felkérem az ülés megnyitóján az áhítat megtartására Csáti Szabó Lajos esperes testvérünket, a második nap reggeli áhítat megtartására Szenn Péter haraszti lelkipásztor testvérünket, a záró áhítat megtartására pedig a királyhágómelléki küldött testvérünket kérem fel.

Program:

2009. április 27. (hétfő)
16:00 Regisztráció
17:00 Az ülés megnyitója
19:00 Vacsora

2009. április 28. (kedd)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Felvidék)
10:00 Az ülés folytatása, záróáhitat majd ebéd és hazautazás

Tiszalúc, 2009. február 28.

Dr. Tóth Albert sk elnök

MEGHÍVÓ letöltése
--------------------------------------------------

2008. augusztus 4-7.
MEGHÍVÓ

A Magyar Református Lelkészegyesület
Küldötteinek

A Magyar Református Lelkészegyesületek Szövetsége 2008. augusztus 4-7. között Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban és a Szathmáry Kollégiumban (6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.) tartja nyári konferenciáját. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk a lelkészegyesületek – és értekezletek küldöttjeit.
Jelentkezni lehet Szőnyi Tamás titkárnál (3574 Bőcs, Hősök tere 16. tel.: 46-528-262, mobil: 30-638-2777, e-mail: cseketunde@freemail.hu)
Mivel a szálláslehetőség korlátozott a jelentkezéseket azok sorrendjében tudjuk elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2008. július 1.

Program:

2008. augusztus 4. (hétfő)
12:00-17:00 Regisztráció
18:00 Nyitó istentisztelet, a konferencia megnyitása
19:00 Vacsora

2008. augusztus 5. (kedd)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Felvidék)
10:00 Előadás: Balog Zoltán országgyülési képviselő
11:00 Előadás: Tőkéczki László egyetemi docens
12:00 Megbeszélés
13:00 Ebéd
14:00 Szabad program
19:00 Vacsora
20:00 Áhítat, megbeszélés (Erdély)

2008. augusztus 6. (szerda)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Délvidék)
10:00 Előadás: dr. Papp Vilmos ny. th. tanár
11:00 Előadás: dr. Csohány János ny. egyetemi tanár
12:00 Megbeszélés
13:00 Ebéd
14:00 Szabad program
19:00 Vacsora
20:00 Áhítat, megbeszélés (Királyhágómellék)

2008. augusztus 7. (csütörtök)
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat (Horvátország)
10:00 Előadás: Köntös László gyűjteményi igazgató, Pápa
11:00 Megbeszélés
12:00 Záró áhítat (Dunántúl)
13:00 Ebéd

MEGHÍVÓ letöltése
--------------------------------------------------

2008. március 21.
MEGHÍVÓ

A Magyar Református Lelkészegyesület
Választmánya tagjainak

A Magyar Református Lelkészegyesületek Szövetségének Választmánya szeretettel hívja és várja tagjait Deregnyőbe (Drahnov), ahol a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület, Csoma László elnök vendégei leszünk 2008. április 7-8-án.
Autóval Sátoraljaújhelynél Nagykaposon át tudjuk megközelíteni Deregnyőt, ahol a templom mellett a Tanulmányi Központban leszünk.

Telefon: 00+421-56-628-25-60
E-mail: csoma@copusnet.net

Program:

2008. április 7.
12:00 Regisztráció
14:00 Ebéd
16:00 Áhitat - Kálmán Péter dunamelléki elnök
17:00 Elnöki megnyitó - Dr. Tóth Albert elnök
Megbeszélés

2008. április 8.
08:00 Reggeli
09:00 Áhitat - Csoma László elnök
10:00 A gyűlés folytatása
12:00 Ebéd, hazautazás

Tiszalúc - Bőcs, 2008. március 21.

Dr. Tóth Albert sk MRL elnök
Szőnyi Tamás sk MRL titkár
--------------------------------------------------

2007. október 18.
FELHÍVÁS

A Magyar Református Lelkészegyesületek Szövetsége elkezdte összegyűjteni azon református lelkipásztorok neveit és adatait, akik a Kárpát-medencében a kommunista diktatúra áldozataivá váltak, akár úgy, hogy kivégezték, agyonverték, elhurcolták, börtönbe zárták, áthelyezték stb.
Neveiket, ismert adataikkal (születési hely és idő; szolgálati helyük, ahonnan és ahova elhurcolták stb.) együtt kérjük eljuttatni dr. Papp Vilmos református lelkipásztor címére 1105 Budapest, Ihász u. 15. tel: 06-36-1-261-22-05 vagy a szerkesztőségünkbe eljuttatni 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 46., tel: 06-36-46-398-800, e-mail: drtothalbert@freemail.hu.

Köszönettel:
A Lelkészegyesület Választmánya

--------------------------------------------------

2005. június 7.
TÁVIRAT

A Magyar Református Lelkészegyesület táviratban jókívánságait fejezte ki dr. Sólyom László megválasztott köztársasági elnöknek.

--------------------------------------------------

2005. június 3.
KÖZGYŰLÉS

A Királyhágómelléki Református Lelkészértekezlet 2005. 06. 03-án Nagyváradon a püspöki palota dísztermében közgyűlést tartott. Csomay Árpád lelkészértekezleti elnök igehirdetése után tisztújítást tartottak: mivel az eddigi elnököt generális direktorává választotta az egyházkerület, a közgyűlés Püsök Sándor Csaba Zilah-belvárosi lelkipásztor személyében új elnököt választott.

--------------------------------------------------

2005. május 25.
ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGYALÁSOK

A Magyar Református Lelkészegyesület elnöke és titkára 2005. május 25-én a felvidéki Hanván előkészítő tárgyalásokat folytattak a hanvai szeretetotthon vezetőségével az augusztus 1-4. között megtartandó nyári konferencia megrendezéséről.

--------------------------------------------------

2005. május 9.
A HONDERŰ ASZTALTÁRSASÁG KÉRÉSE

Tisztelt Szövetség!

A Honderű Asztaltársaság 2002-ben alakult meg Szombathelyen, többek közt azzal a céllal, hogy ápolja a polgári értékeket, az értékes hagyományokat, a nemzeti összetartozás és felelősség érzését. Ezt szolgálja a havonta megrendezett kaszinó is, melynek több mint kétszáz pártoló tagja van. Előadóink a magyar közélet keresztény és nemzeti értékeket tisztelő neves személyiségei.
A Honderű Asztaltársaság tavaly június harmincadikán, a szovjet megszállás megszűnésének 13. évfordulóján a város keresztény templomait felkérte arra, hogy az esti 8 órás harangozást a megszokott 2-3 perc helyett 15 percen keresztül folytassa, ez szinte kivétel nélkül meg is történt. A helyi sajtóban előre jeleztük, mire emlékeztet a szokottnál hosszabb harangszó. A város lakossága felfigyelt a figyelmeztetésre, a helyi televízión kívül a Duna TV és a Hír TV is közvetítette a harangozás egy részét és az általunk hozzáfűzött magyarázatot. Ennek következtében az ország távolabbi tájairól is kaptunk elismerő és a kezdeményezés kiterjesztésére buzdító leveleket.
Idén azzal a tiszteletteljes javaslattal fordulunk hazánk három nagy keresztény felekezetéhez, hogy június 30-án, csütörtökön este immár az egész országban szólaltassák meg az imára szólító összes harangot este 8-tól 15 percen keresztül. A kellő hírelőkészítésben szívesen részt veszünk.
Hasonló levelet küldünk el a magyarországi római katolikus illetve evangélikus egyház vezetéséhez.
Javaslatunk szíves megértését és támogatását reméljük a Magyar Református Lelkész Egyesületek Szövetségétől.

Tisztelettel:

Dr. Tímár Péter
elnök

Prof. Dr. Cholnoky Péter
korelnök

 
 
« ugrás vissza|nyomtatás